/
Handelsbetingelser

Handelsbetingelser og vilkår for anvendelse af House of Share ApS

1.1 Vi tilbyder en markedsplads som tillader tredjemandsudlejere (”Udlejere”) at annoncere og udleje beklædningsgenstande og tilbehør til tredjemandslejere (”Lejere”) (samlet ”Parterne”) gennem vores app eller hjemmeside. Markedspladsen, appen og hjemmesiden udgør samlet set de tjenester, som vi tilbyder dig (”Tjenesterne”).

1.2. Følgende betingelser og vilkår gælder ved alt anvendelse af House of Share og udgør kontraktforholdet mellem os og dig. Du kan i vores privatlivspolitik læse om hvordan vi behandler dine personoplysninger.

1.3. Din adgang til og brug af Tjenester udgør samtykke til at være bundet af disse vilkår, som etablerer et kontraktsforhold mellem dig og House of Share. Hvis du ikke giver samtykke til vilkårene, må du ikke tage adgang til eller bruge Tjenesterne.

1.4. Udelukkende myndige privatpersoner med bopæl i Danmark har ret til at anvende Tjenesterne.

1.5. House of Share kan fra en tid til en anden ændre vilkårene. Ændringerne i vilkårene vil træde i kraft efter House of Share slår sådanne opdaterede vilkår op på rette sted. Din fortsatte adgang til eller brug af Tjenesterne efter sådanne opslag udgør samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår.

1.6. House of Share faciliterer udlån mellem Udlejerne og Lejerne. House of Share stiller markedspladsen til rådighed for at Udlejerne og Lejerne kan indgå en lejeaftale med hinanden. House of Share tjekker ikke kvaliteten på udlejningsgenstandene og er ikke involveret i at fastsætte lejepriserne; dette bliver defineret af Udlejeren.

1.7. Lejeaftalen mellem Udlejer og Lejer er defineret og reguleret i disse vilkår. House of Share er ikke en kontraktpart i relation til lejeaftalen, med undtagelse i de tilfælde hvor House of Share fungerer som betalingsagent på vegne af Udlejer og/eller Lejer.

 

Generelle oplysninger

Juridisk navn: House of Share ApS

CVR: 43640666

Adresse: Randersgade 6 6.th. 2100 København Ø

Email: info@houseofshare.com

Opsætning af konto, din brug af vores Tjenester samt brugerindhold på vores Tjenester

2.1. Du skal oprette en konto på House of Share for at kunne udleje og/eller leje beklædningsgenstande. Du skal opgive dit fulde navn, adresse, tlf.nr. samt mailadresse ved oprettelsen af din konto.

2.2. Hvis du ønsker at slette din konto hos House of Share, kan dette gøres ved at skrive en mail til [indsæt mailadresse].

2.3. Når du downloader appen fra enten Apple Store eller Google Play, bliver du i tillæg underlagt de regler og vilkår, som gælder for de respektive app stores.

2.4. Når du uploader indhold, såsom billeder, tekster, produktbeskrivelser mv., til vores Tjenester, indestår personen som uploader indholdet, at vedkommende ejer de intellektuelle rettigheder. House of Share forbeholder sig retten til at slette indhold uden angivelse af grund.

2.5. House of Share ejer ikke indhold, som er uploadet af Udlejere eller Lejere. Dog tildeles House of Share en ubegrænset ret til vederlagsfrit at anvende, dele, ændre og oversætte det uploadede indhold i kommerciel henseende.

2.6. House of Share er ikke ansvarlig for indhold som Udlejere og Lejere uploader til House of Share. Hvis House of Share bliver gjort opmærksom på, at indhold uploadet af Udlejer eller Lejer krænker tredjemands intellektuelle rettigheder, vil House of Share uden ugrundet ophold fjerne indholdet fra Tjenesterne.

2.7. House of Share er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på vores hjemmeside, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder der er uden for House of Share kontrol.

Fragt

3.1. Både Udlejer og Lejer er forpligtet til at anvende den fragtløsning, som House of Share stiller til rådighed gennem GLS. Udlejer og Lejer køber automatisk en fragtlabel til fragtløsningen ved indgåelsen af lejeaftalen. House of Share sender en mail indeholdende en QR-kode, som afsenderen skal fremvise i sin lokale GLS-pakkeshop, hvor afsenderen får udleveret en fysisk fragtlabel til påsætning på pakken. Afsenderen er ansvarlig for at udlejningsproduktet er pakket forsvarligt ind.

3.2. Der må forventes at være en leveringstid på 2 hverdage fra indlevering af udlejningsproduktet i en GLS-pakkeshop til levering er sket. Hvis der ikke er plads i den ønskede GLS-pakkeshop, vil pakken blive leveret til anden lokal GLS-pakkeshop. Levering betragtes som sket, når pakken indeholdende udlejningsproduktet er tilgængelig i en GLS-pakkeshop.

3.3. Udlejer skal indlevere udlejningsproduktet til en GLS-pakkeshop senest 3 hverdage før lejeperiodens påbegyndelse. Lejer skal indlevere udlejningsproduktet til en GLS-pakkeshop senest på sidste dag for lejeperiodens ophør.

3.4. Hvis Udlejer har indleveret udlejningsproduktet rettidigt, men at udlejningsproduktet kommer forsinket frem, vil House of Share afholde og refundere lejeprisen opgjort pr. dag til Lejer, som forsinkelsen varer.

3.5. Hvis Lejer har indleveret udlejningsproduktet rettidigt, men at udlejningsproduktet kommer forsinket frem, skal Udlejer selv bærer tabet. Hvis udlejningsproduktet er forsvundet hos GLS i mere end 15 dage, vil House of Share erstatte værdien på udlejningsproduktet – dog maks. op til kr. 5.000,00. Udlejer skal kunne dokumentere værdien på udlejningsproduktet i form af en købskvittering for at kunne få erstatning.

3.6. Fragtskader forårsaget af fragtfirmaet, hvor udlejningsgenstanden har været pakket forsvarligt ind, dækkes af House of Share – dog maks. op til kr. 5.000,00 pr. forsendelse. Udlejer skal kunne dokumentere værdien på udlejningsproduktet i form af en købskvittering for at kunne få erstatning.

Reklamationer

4.1. Hvis Lejer oplever at udlejningsproduktet ikke kommer frem rettidigt, ikke er i overensstemmelse med produktbeskrivelsen, har uoplyste skader eller på anden måde er utilfreds med udlejningsproduktet, skal Lejer indgive en reklamation til House of Share, som behandler reklamationen på vegne af Udlejer og Lejer.

4.2. Lejer skal fremkomme med reklamationen inden lejeperiodens udløb, idet reklamationen ellers afvises.

4.3. Hvis udlejningsproduktet ikke passer eller sidder godt, men at størrelsesangivelsen på udlejningsproduktet og i annoncen er overensstemmende, er dette ikke en gyldig reklamation.

4.4. Af reklamationsbeføjelser har Lejer udelukkende ret til at hæve lejeaftalen og kræve refundering af den betalte leje samt honorar til House of Share og fragtomkostninger.

Specifikke rettigheder og forpligtelser for Udlejere

Annonceudarbejdelse

5.1.1. Når du opretter et udlejningsprodukt, skal du beskrive produktet på sandfærdigt vis. Produktbeskrivelsen skal som minimum indeholde oplysninger om størrelse, mærke, farve og stand. Dertil skal der uploades mindst 2 billeder af udlejningsproduktet. Hvis der er skader på produktet, bør du i tillæg uploade et billede som viser skaden.

5.1.2. Udlejer fastsætter lejeprisen, nyprisen på udlejningsproduktet samt erstatningsprisen ved indsendelse af annoncen. House of Share kan forlange dokumentation for nyprisen og erstatningsprisen på udlejningsproduktet.

5.1.3. House of Share foretager en manuel gennemgang af annoncen for udlejningsproduktet før denne endelig vises på House of Share. House of Share validerer ikke oplysningerne, men tjekker blot at produktet har fået tildelt den rette produktkategori og indeholder minimumsoplysningerne efter pkt. 5.1.1.

5.1.4. House of Share forbeholder sig retten til at fjerne annoncer, hvis Udlejer gentagne gange anvender sin annulleringsret eller at der gentagne gange er reklamationer, over Udlejerens produkter.

 

Generelle forpligtelser for Udlejere

5.2.1. Som Udlejer er du ansvarlig for,

  • at du har ret til at udleje de pågældende produkter,
  • at du leverer produktet rettidigt iht. den indgående lejeaftale,
  • at du leverer produktet rengjort, og at du vasker eller foretager rens af udlejningsproduktet forinden produktet afsendes til Lejer, og
  • at produktbeskrivelsen er præcis og sandfærdig, og at produktbeskrivelsen indeholder alle nødvendige og relevante oplysninger, herunder oplysninger om skader og evt. instruktioner for korrekt brug af udlejningsproduktet.

 

Udlejers annulleringsret

5.3.1. Udlejer har mulighed for at annullere en lejeaftale op til 14 dage før afsendelsesdatoen mod fuld refundering af lejeprisen til Lejer. Udlejer skal ved annullering give besked herom til House of Share, som informerer Lejeren om annullering.

 

Udlejers forpligtelser ved reklamationsbehandling

5.4.1. House of Share behandler reklamationer på vegne af Udlejere iht. pkt. 4.1. Udlejer er forpligtet til at følge den afgørelse, som House of Share kommer frem til under reklamationsbehandlingen.

5.4.2. House of Share kontakter Udlejer pr. mail såfremt Lejer afgiver en reklamation iht. pkt. 4.2. Udlejer skal svare på sådan en henvendelse senest 24 timer efter fremsendelse til Udlejer, idet Lejer ellers tildeles fuld medhold i sin reklamation.

5.4.3. Hvis House of Share – på vegne af Udlejeren – refunderer lejeprisen for udlejningsproduktet til Lejeren som følge af en gyldig reklamation, skal Udlejer dække det honorar, som House of Share kunne have opnået ved succesfuld udlejning.

 

Udlejers forpligtelser ved lejers skadeforvoldelse på udlejningsproduktet

5.5.1. Hvis Udlejer ved modtagelse af returnerede produktet konstaterer, at der er kommet mindre pletter på, så går dette under slid og ælde på udlejningsproduktet. Udlejer har dog ret til at få dækket sine direkte omkostninger til at få udbedret skaden, hvis der er tale om, at produktet er ’totaltskadet’.

5.5.2. Hvis Udlejer ønsker sig at benytte sin ret efter pkt. 5.5.1., skal Udlejer hurtigst muligt og senest 5 hverdage efter modtagelse af det returnerede og beskadigede udlejningsprodukt, kontakte House of Share, som vil foretage en nærmere skadesvurdering. House of Share kan kræve det beskadiget produkt indsendt fysisk til House of Share mhp. nærmere undersøgelse.

5.5.3. På baggrund af skadesvurderingen som House of Share foretager efter pkt. 5.5.2., vil House of Share tage stilling til hvorvidt Udlejer har ret til at få reparationsomkostningerne eller erstatningsprisen dækket. Udlejer er afskåret fra selv at rejse ethvert krav mod Lejer.

5.5.4. Hvis House of Share vælger at imødekomme Udlejer ved skadesvurderingen, vil House of Share enten selv arrangere at få skaden udbedret eller udbetale beløbet svarende til reparationsomkostningerne eller erstatningsprisen. Hvis House of Share vælger ikke at arrangere reparation, vil Udlejer selv skulle arrangere reparation af udlejningsproduktet.

5.5.5. Hvis House of Share udbetaler et beløb til Udlejer på vegne af Lejer som led i udfaldet af skadesvurderingen, vil House of Share overtage Udlejers krav mod Lejer og inddrive det overtagne krav hos Lejer.

Specifikke forpligtelser og rettigheder for Lejere

Lejers fortrydelsesret

6.1.1. Lejer har mulighed for at fortryde lejeaftalen senest 14 dage efter ordrebekræftelse for at få det fulde beløb refunderet. Hvis lejeperioden starter inden fortrydelsesfristens udløb – med mindre end 14 dage til afsendelsesdato – bortfalder fortrydelsesretten dog.

 

Returnering

6.2.1. Som lejer skal du sende udlejningsproduktet tilbage senest på dagen for lejeperiodens ophør, jf. pkt. 3.3. Hvis du ikke indleverer udlejningsproduktet rettidigt, vil lejeforholdet automatisk blive forlænget og der vil blive opkrævet en pris svarende til lejen pr. dag i den oprindelige lejeperiode. I tillæg til den yderligere lejebetaling, er Lejer forpligtet til at betale et forsinkelsesgebyr på kr. 200,00 pr. dag som udlejningsproduktet er forsinket med.

6.2.2. Hvis udlejningsproduktet ikke seneste er tilbageleveret 30 dage efter lejeperiodens ophør, vil udlejningsproduktet være betragtet som bortkommet. Udlejer vil I så fald – i tillæg til pkt. 6.2.1. – være berettiget til at kræve erstatning svarende til erstatningsprisen på udlejningsproduktet.

6.2.3. Hvis du har mistet udlejningsproduktet i din varetægter det vigtigt at House of Share orienteres straks. Du vil i så fald blive opkrævet erstatningsprisen for udlejningsproduktet. Hvis udlejningsproduktet er bortkommet, vil du også blive opkrævet et beløb efter pkt. 6.2.1. – dog kun indtil at du har afgivet meddelelse om udlejningsproduktet bortkomst.

 

Skade på udlejningsprodukter under lejeperioden

6.3.1. Som Lejer er du forpligtet til at returnere udlejningsproduktet i samme stand, som du modtog det i. Hvis du ikke gør dette, har Udlejer ret til at få dækket sine omkostninger til at få udbedret skaden, dog ikke hvis skaden er forventelig som følge af sædvanlig slid og ælde. Hvis det ikke er muligt at udbedre skaden eller at udbedring vil koste mere end erstatningsprisen for udlejningsproduktet, forbeholder Udlejer sig retten til at kræve erstatningsprisen dækket af Lejer

 

Tilkøb af forsikring mod skader på udlejningsproduktet

6.4.1. Som Lejer kan du tegne en forsikring til kr. 19,00 pr. lejeperiode, som dækker over skader som er sket under lejeperioden, jf. pkt. 6.3.1. House of Share vil således dække det beløb, som du opkræves efter pkt. 6.3.1. – dog maks. op til kr. 5.000,00. Forsikringen skal tilkøbes ved indgåelsen af lejeaftalen.

Pris og betalinger

7.1. Udlejer og Lejer betaler et honorar til House of Share, når parterne indgår i en lejeaftale iht. House of Share prisliste. Alle priser er i DKK og der indregnet moms i det omfang som loven kræver det. Beløbet hæves umiddelbart efter lejeaftalens indgåelse.

7.2. House of Share opkræver alle betalinger på vegne af Udlejer hos Lejer. I de tilfælde hvor Lejer har ret til tilbagebetaling fra Udlejer, opkræver House of Share ligeledes beløbet.

7.3. Både Udlejer og Lejer registrerer et betalingskort i forbindelse med oprettelse af konto hos House of Share. Alle ind- og udbetalinger foregår som udgangspunkt via det tilmeldte betalingskort. Hvis det ikke er muligt at trække det skyldige beløb via betalingskort, vil der blive udstedt en faktura til debitor med en betalingsfrist på 8 dage.

7.4. Udlejer modtager lejen fratrukket honorar samt fragtomkostninger seneste 5 hverdage efter lejeperiodens ophør. Alle øvrige udbetalinger til Udlejer og Lejer foregår senest 10 dage efter det er konstateret, at der er et skyldigt beløb.

7.5. House of Share indestår for at alle ind- og udbetalinger gennemføres. Såfremt en Udlejer eller Lejer ikke betaler det skyldige beløb iht. nærværende vilkår, udbetaler House of Share det skyldige beløb til fordringshaveren og overtager kravet mod debitor.

7.6. Hvis en Udlejer eller Lejer ikke betaler en udstedt faktura iht. pkt. 7.3. inden betalingsfristens udløb, forbeholder House of Share sig retten til at udelukke den pågældende debitor fra Tjenesterne.

Lovvalg og værneting

8.1. Enhver tvist der udspringer vedr. anvendelsen af Tjenesterne eller heraf følgende tvister, herunder disse betingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Retten i København.

Randersgade 6

2100 København Ø

+45 40 89 16 09

info@houseofshare.com

Begynd at skrive og tryk enter for at søge

Kurv

Ingen varer i kurven.